Warsztaty I: 2017-2018

Cykl spotkań warsztatowych dla dzieci i rodziców
Każdy z nas może być dobrym mówcą!

W semestrze letnim 2017-2018 na Uniwersytecie Śląskim odbywały się zajęcia grupowe dla jąkających się dzieci w wieku szkolnym i ich rodziców organizowane przez dr hab. Katarzynę Węsierską i współprowadzone przez terapeutki-wolontariuszki mgr Agatę Sakwerdę i mgr Izabelę Michtę (w ramach ćwiczeń z przedmiotu Zaburzenia płynności mowy) z aktywnym udziałem studentek III roku komunikacji promocyjnej kryzysowej (specjalność poradnictwo logopedyczne). 

czworo ludzi: mężczyzna trzymający na kolanach małą dziewczynkę, kobieta, której widać plecy - trzyma w ręku małą kamerę oraz druga kobieta stojąca przodem do mężczyzny trzyma w ręku skoroszyt z logo IJPCelem zajęć było:

  • umożliwienie studentkom skonfrontowania ich wiedzy teoretycznej z zakresu zaburzeń płynności mowy, zdobywanej na wykładach i ćwiczeniach, z praktyką logopedyczną, kształcenie ich kompetencji terapeutycznych, umiejętności współpracy w zespole oraz pogłębienie ich empatii, refleksyjności i kreatywności,
  • zapewnienie dzieciom jąkającym się i ich rodzicom możliwości skorzystania bezpłatnej formy wsparcia logopedycznego w zakresie:
    • u dzieci: rozwijania kompetencji interpersonalnych, poszerzania wiedzy na temat komunikowania się i jąkania, wzmacniania ich samooceny i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych,
    • u rodziców: nabycie rzetelnej i aktualnej wiedzy na temat genezy jąkania, form wsparcia terapeutycznego oraz roli rodziców w terapii, możliwość skonfrontowania własnych doświadczeń z doświadczeniami innych osób zmagających się z podobnymi problemami, a także skorzystanie z wsparcia oferowanego przez specjalistów i innych uczestników procesu grupowego.

zajęcia warsztatowe rodziców dzieci jąkających się. Grupa rodziców siedząca przy stoleCele zajęć były realizowane w formie grupowych zajęć warsztatowych odbywających się raz w miesiącu równolegle w dwóch podgrupach: grupie dzieci i w grupie ich rodziców.  

Relacje studentek na temat zajęć:

Na tych zajęciach, zarówno dzieci jak i ich rodzice, mieli szanse na otrzymanie ogromnej dawki wiedzy na temat jąkania – pomimo tego, że było to tylko kilka spotkań, jednak mieli do czynienia ze specjalistami oraz czerpali informacje od siebie nawzajem. Zajęcia w formie grupowej powodują, że uczestnicy otrzymują duże wsparcie grupy. Dla mnie te zajęcia były znakomitym doświadczeniem, mogłam w praktyce zobaczyć jak to wszystko wygląda i jakie efekty daje taka terapia.

Małgorzata Bąk


Zajęcia te nauczyły mnie, że wychodzenie poza swoją strefę komfortu jest bardzo istotne. Rodzice swoim dobrym podejściem są w stanie zdziałać cuda dla dzieci – ich samooceny i samoakceptacji. A także, że poznawanie osób i ich doświadczeń, które zmagają się z podobnymi problemami jest bezcenne i podbudowujące.

Kinga Klepacka


Zajęcia z rodzicami i dziećmi jąkającymi się były dla mnie wspaniałym doświadczeniem. Dzięki tym spotkaniom patrzę zupełnie inaczej na zaburzenia płynności mowy. Cieszę się, że mogłam się temu przyjrzeć od strony praktycznej.

Karolina Knapik


Zajęcia z dziećmi uświadomiły mi jak ważne jest aby wiedziały, że nie tylko one się jąkają, że nie tylko one mówią inaczej, że każdy człowiek ma lepsze i słabsze strony. Z kolei zajęcia z rodzicami są dowodem na to, że potrzebują  oni rozmowy, wsparcia i porady, a także wymiany doświadczeń z innymi rodzicami.

Paulina Piernikarczyk


Dzięki tym zajęciom zrozumiałam jak ważne jest łączenie teorii z praktyką. Równocześnie pokazały mi, że obcowanie z żywym dzieckiem często okazuje się znacznie większym wyzwaniem niż można by sądzić. Dodatkowo uczyły empatii i wyczucia w kontakcie z drugą osobą.

Katarzyna Romaniuk

 

Dzieci pytają: co świat wie o jąkaniu…Mówią rodzice: co świat powinien wiedzieć o jąkaniu!  Polecamy materiał filmowy, który został nakręcony podczas podsumowania tego cyklu spotkań warsztatowych dla dzieci jąkających się i ich rodziców: Każdy z nas może być dobrym mówcą

Accessibility